Farkındalık Videoları

Kuantum Seanslar

KUANTUM KOÇLUK İLE YENİ YAŞAM TASARIMI İÇİN SEANSLARIMIZ

balukKuantum Algılama ile Yeni Yaşam Tasarımı uygulaması için; tanışmanın amaçlandığı, ücretsiz ''birebir tanıtım’’ seansı  ile hem danışanın şu anki mevcut durumu ve beklentilerini anlamış olduğumuz, hem de danışanın koç hakkındaki ilk izlenimi edinmesine ve sorularının yanıtlanmasına imkan veren, böylece bu programın size uygun olup olmadığı yönünde karar vermemizi sağlayan bir ön görüşme yapılır. 

Koçluk alma kararınızdan sonra, en az 3 ana seanstan oluşan ve yaklaşık 3 aylık bir dönemi kapsayan bireysel koçluk süreci başlar. Danışanın bizzat 28 günde bir olmak üzere 3 ay, 3 ana seansa katılımı gerekmektedir. Her bir ana seans 4-5 saat sürmekte, bazen kişinin durumuna göre aylık seanslarımızın 6-8 saati bulduğu da olmaktadır. Çoğunlukla aylık ücrete dahil olmak üzere isteğe ve ihtiyaca göre 15 günde bir, ara güçlendirme seansı da gerekebilmektedir. Böylece ayda 2 seansımız olup, 3 ayda minimum 6 seans gerçekleştiririz.

Bu seanslar esnasında; hedeflerinizi belirleme, hayatımızda tekrarlar yaratan döngülere sürükleyen negatif kök inanç kalıpları ve olumsuz duyguların tespiti ve bunların dönüştürülmesi çalışmaları çeşitli teknikler (Bakınız ‘Kuantum Yaşam Koçluğu Teknikleri’’)  kullanılarak uygulanır. Danışanın kendisinin de bu 3 aylık sürede yapması gerekli bazı günlük uygulamaları vardır.

Bu süre içerisinde ve sonunda değerlendirmeler yapılır ve kişiye kendi yaşamının koçu olması yönünde bazı kazanımlar da edindirilir. 3 aylık sürecin sonunda değerlendirme yapılarak nasıl ilerleyeceğinize karar verilir. Nörobiyolojiye göre bir inancın yerine yeni bir inancın yerleşmesi için 6 ay gereklidir. Bu nedenle danışan 3 aylık koçluk sürecinin sonunda gerekli devam çalışmasını kendisi 3 ay daha sürdürür. Arzu edilmesi durumunda koçluk sürecinin devamı birlikte sürdürülerek 6 aylık koçluk süreci tamamlanır. 

Sosyal Ağda Paylaşım