Farkındalık Videoları

Kuantum Yaşam Koçluğu

KUANTUM YAŞAM KOÇLUĞU FARKI NEDİR?

coaching1Diğer koçluklarda uygulanan tüm yöntemlere ek olarak farklı bir dizi tekniği de (Bakınız '‘Kuantum Yaşam Koçluğu Teknikleri’’)  içeren koçluk programıdır. Kuantum Yaşam Koçu gerek kişinin kendisini yeniden yapılandırmasını, gerekse yaşamını yeniden dizayn etmesini sağlayacak araçları sunar. Kuantum Yaşam Koçluğu, kişinin bugün içinde bulunduğu durumunu oluşturan geçmişten gelen olumsuz inanç kalıpları değişmediği sürece, bugününde ve geleceğinde de benzer yaşam deneyimlerinin ve döngülerin devam etme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünür. Bu yüzden bu negatif inanç kalıplarını saptar ve uyguladığı kuantum dönüşüm yöntemleriyle bunları danışanın hedefine uygun ve öz potansiyelini ortaya çıkartacak şekilde değiştirir. Kuantum Yaşam Dizaynı çalışmasında sadece olumsuz inanç kalıplarının tespiti için 1. seansta geçmişe gidilir ki, amaç bunların tespiti olup, bu aşamadan sonra artık danışanın hedeflediği gelecek tasarımı üzerine çalışmalar diğer seansların tümünün ana içeriğini oluşturur. 

Kuantum Yaşam Koçu, gelen danışanın beyin kimyasında değişiklik oluşturmuş ruhsal rahatsızlığı varsa, ağır depresyona sahipse, ağır obsesyonlar söz konusu ise bu durumda danışanı hemen bir Psikiatriste yönlendirir. Danışan kişinin içinde bulunduğu duygu durumu, analitik çizgide 0(sıfır) noktasının biraz altındaysa ve küçük bir çaba ile (+) bölgesine taşınabilecek gibiyse mevcut EFT, Kuantum ve NLP gibi teknikler uygulanarak, bunlardan olumlu bir geribildirim alınıyorsa Ya da;

Kişinin ruh hali olumlu(+) olmakla birlikte, kişisel gelişiminde yol almak, mevcut sorunlarına çözüm arıyor veya hedeflerine ulaşma çabasında ise de Koçluk çalışmasına geçilir.

Kuantum Yaşam Koçluğu, kişinin olasılıklarla dolu olan yaşamında ulaşmak istediği duygu durumunu, hedeflerini ve bunlara ulaşacak kaynakları kişiye yöneltilen güçlü sorularla keşfettirme sürecidir; çünkü bunların tamamının ve kişiye özel en doğru yanıtların ve içsel potansiyelin de o kişide zaten olduğu inancıyla yola çıkar.

Galileo'nun dediği gibi ''Kimseye bir şey öğretemezsiniz, sadece cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz''.

Bireysel yaşam koçluğunda amaç farkındalık yaratmaktır. Bu hem olumlu ve güçlü yanlarımızı, hem de farkında olduğumuz ya da olmadığımız kör noktalarımızı fark ettirmekle başlayan, aslında hayatımızı nasıl kendimizin davranış ve inanç kalıplarıyla oluşturduğumuzu da fark ettirmeyi ve beraberinde sorumluluk almanın müthiş sonuçlarını sunarken; tüm bunları iç gücümüzü ve öz potansiyelimizi açığa çıkarmanın dönüştürücü gücüyle deneyimleme farkındalığını ve keyfini yaşatan çalışmaların tümünü kapsar.

Bu farkındalıkları yaratırken inanç sistemimize ve davranış modellerimize bakıyor ve tüm bunları kuantum felsefesi ışığında inceliyoruz. Kuantum düşünme felsefesi ile algılama biçimimizi fark ediyor, bugünü ve geleceğimizi nasıl tasarladığımızı da fark ediyoruz. Farkındalık yarattıktan sonra kişisel dönüşümünüzü ve kişisel yaşam dizaynınızı da bu bilgiler ışığında inşa ederken size yol arkadaşlığı yapıyoruz. Aslında bunu siz yapıyorsunuz, biz size sadece kullanabileceğiniz farklı bakış açılarını, ihtiyaç duyacağınız metotları ve bunları nasıl hayatınıza geçireceğiniz konusunda rehberlik ediyoruz.

Böylece Kuantum yaşam koçluğu, kişinin kendini keşfetmesine, belki bugüne kadar fark etmediği yeteneklerine, ya da kör noktalarına ışık tutarak danışanın farkındalık, harekete geçme ve yaşamının sorumluluğunu üstlenmesini sağlayan, bu süreçte danışana destek ve geribildirim sunan keyifli ve mükemmel bir çalışmadır.

 

Sosyal Ağda Paylaşım