Özdeğer, Özsaygı, Özsevgi, Özgüven

Subliminal Bilinçaltı Telkin CD                Telkin MP3 Kaydı Hazırlat

Kimse özgüven ile doğmaz ancak özgüven yaşamdaki deneyimlerimizle edinilir. Özgüven hayatta karşımıza çıkan sorunların üstesinden gelebilmek için duyduğumuz, hissettiğimiz 'yeterlilik' duygusudur.

Özgüven hayatın içinde yetkin olabilmek, özüne Güven ve Saygı duyabilmektir. Sürekli kıyaslanarak büyütüldüğümüz için yeterlilik duygusunda eksiklik hissediyor olmamız doğaldır. Yaşamda edinilen başarısızlık deneyimleri, reddedilme, reddedilme korkusu, başarısızlık korkusu, başarı korkusu ve başarısızlık gözlemlerimiz endişe yaratıp özgüvensiz hissetmemize neden olabilmektedir. Ayrıca geçmişten bilinçaltımıza yerleşmiş başarısızlık inancı da yetersizlik duygusunu besler. Özgüvenden bağımsız olarak her birimizin Özsevgiyi de, Özsaygıyı da, Özdeğeri de içimizde hissetmeye ihtiyacımız vardır. 

Özsevgi kendini olduğu gibi kabul edebilme ve kendiyle barışık olma halidir. Özdeğer, kendini sevilmeye ve değerli bulunmaya layık görmek ve olduğu gibi sevilmeyi hak ettiğini yürekten hissetmektir. Özsaygı, kendimizle ve hayatla ilgili düşüncelerimizin pozitifliği ölçüsünde artış gösterir. Özsaygı, özdeğerin yanısıra özsevgiyi ve özgüveni de kapsar.

Yaşamda başarılı olmak ve doyumlu bir yaşam sürmek için bunların dördüne de sahip olmaya ihtiyacımız var. Bu CD ile bilinçli zihnin engeline takılmadan derin zihninize(bilinçaltınıza) bu yöndeki olumlu mesajlar iletilir. Böylece kendinizle ilgili olumsuz düşünceleri değiştirerek ulaşabileceğiniz en iyi versiyonunuza ulaşmanız amaçlanır.

 

* Bilinç neye inanırsa bilinçaltı ona odaklanır. Bilinçaltı bilincin duyamadıklarını duyar, göremediklerini görür. Bilinçaltı telkinlerinde amaç bilinç eşiğini, engelini aşmak, eleştirel bilinci geçip direk bilinçaltına ulaşmaktır. Böylece telkin bilincin değerlendirmesinden kurtulacak, bilinçaltı tarafından direk kabul edilecektir. Bu nedenle Bilinçaltı telkin CD’leri normal duyma sınırının dışındaki bir frekansla kaydedilen mesajları içerir. Telkinler arka planda ve çalınan bir müziğin üstüne kaydedilmiştir. Bilinç müziğin sesini duyar ama telkinlerin sesini duyamaz. Kişinin ismine özel hazırlanır. Bu sistem ile Kuantum Telkin CD'sinin etkisi, diğer telkin CD'lerine göre 2 kat daha fazladır.

 

Alanında uzman kişilerce hazırlanmış bilinçaltı telkin CD’lerinin etkisi kesindir. Eğer düzenli ve kurallara uygun bir şekilde kullanılırsa mutlaka fayda görülür. Bilinçaltı telkinlerinin etkinliği ile ilgili araştırmalar bilinçaltı telkin yöntemlerinin etkinliğini ispatlamıştır.

Zihinde yeni bir alışkanlığın, yeni bir düşünce sisteminin yerleşmesi için gerekli sürenin aralıksız 21 gün tekrar olduğu gösterilmiştir. Yani beyinde yeni bir davranış modeli ya da inanç sistemi yerleşmesi için oluşan nöron ağının güçlenmesi için gerekli süre 3 haftadır.

 

Her gece yatarken uykuya dalmadan önce dinlenmelidir. 21 gece boyunca dinlemeye devam edilip ardından 1 hafta dinlemeye ara verilmeli; böylece 28 günlük süreç tamamlanmış olur. Kulaklıkla dinlenmesi gerekiyor. Bilinçaltının değişimi için 6 ay, minimum 3 ay(3 X 28 günlük süreç) bu uygulama sürdürülür.

 

Subliminal mesaj ile Kuantum Bilinçaltı Telkin CD’leri güvenlidir. Subliminal mesajlar bilinçaltı programınızı bilinçli isteğinizle uyumlu hale getirir. Bilinçaltı ve bilinç uyumu daima istenilen sonucu yaratır.

 

Sosyal Ağda Paylaşım