Zaman Yönetimi

Subliminal Bilinçaltı Telkin CD               Telkin MP3 Kaydı Hazırlat

Yaşamda amaçlarımız için kullanacağımız kaynaklar vardır. Zaman bu kaynakların başında gelmektedir. Dünyada başarılı olmuş dahi dediğimiz insanlar zamanı kendi lehine yönetebilen insanlardır. Zamanın en önemli özelliği bu kaynağın diğer kaynaklar gibi birikiminin yapılamıyor olmasıdır. Zaman anda akar, çözüm ise zamanı anda değerlendirebilmek ve onu amaçlarınız için

 etkin kullanabilmek demektir. Zaman yönetimi subliminal CD'si zamanı etkin bir şekilde yönetmemizin önündeki zaman çalan tuzaklarndan bizi arındırmak için gerekli tüm bilinçaltı telkinleri içerir.

 

Zaman tuzaklarından arındığınızda zamanı etkin kullanmanın önündeki engelleride yok etmiş oluruz ve yapacağınız plan ve programları daha kolay uygulama yolunda ciddi bir adım atmış olursunuz böylece zaman tarafından yönetilen değil zamanı yöneten tarafta oluruz. Zamanı yönetmek, hayatı yönetmektir.

Zamanı iyi değerlendirmek elimizde mi? Evet. Zaman Yönetimi Telkin CD'si, zamanı etkin yönetme, daha planlı ve organize bir yaşam için hazırlanmıştır. Hayatımızda hedeflerimize ulaşmak için ve geç kalmamak için hazırlanmıştır. Zaman kaybetmek yerine zamanı isabetli kullanmak ve değerlendirme bilincini derin zihninize programlar. Zamanın kaliteli kullanımı, yaşamın kalitesini yükseltir.

* Bilinç neye inanırsa bilinçaltı ona odaklanır. Bilinçaltı bilincin duyamadıklarını duyar, göremediklerini görür. Bilinçaltı telkinlerinde amaç bilinç eşiğini, engelini aşmak, eleştirel bilinci geçip direk bilinçaltına ulaşmaktır. Böylece telkin bilincin değerlendirmesinden kurtulacak, bilinçaltı tarafından direk kabul edilecektir. Bu nedenle Bilinçaltı telkin CD’leri normal duyma sınırının dışındaki bir frekansla kaydedilen mesajları içerir. Telkinler arka planda ve çalınan bir müziğin üstüne kaydedilmiştir. Bilinç müziğin sesini duyar ama telkinlerin sesini duyamaz. Kişinin ismine özel hazırlanır. Bu sistem ile Kuantum Telkin CD'sinin etkisi, diğer telkin CD'lerine göre 2 kat daha fazladır. 
 
Alanında uzman kişilerce hazırlanmış bilinçaltı telkin CD’lerinin etkisi kesindir. Eğer düzenli ve kurallara uygun bir şekilde kullanılırsa mutlaka fayda görülür. Bilinçaltı telkinlerinin etkinliği ile ilgili araştırmalar bilinçaltı telkin yöntemlerinin etkinliğini ispatlamıştır.

Zihinde yeni bir alışkanlığın, yeni bir düşünce sisteminin yerleşmesi için gerekli sürenin aralıksız 21 gün tekrar olduğu gösterilmiştir. Yani beyinde yeni bir davranış modeli ya da inanç sistemi yerleşmesi için oluşan nöron ağının güçlenmesi için gerekli süre 3 haftadır.
 
Her gece yatarken uykuya dalmadan önce dinlenmelidir. 21 gece boyunca dinlemeye devam edilip ardından 1 hafta dinlemeye ara verilmeli; böylece 28 günlük süreç tamamlanmış olur. Kulaklıkla dinlenmesi gerekiyor. Bilinçaltının değişimi için 6 ay, minimum 3 ay(3 X 28 günlük süreç) bu uygulama sürdürülür.
 
Subliminal mesaj ile Kuantum Bilinçaltı Telkin CD’leri güvenlidir. Subliminal mesajlar bilinçaltı programınızı bilinçli isteğinizle uyumlu hale getirir. Bilinçaltı ve bilinç uyumu daima istenilen sonucu yaratır.
 

Sosyal Ağda Paylaşım